Hội nghị WTA lần thứ 11 & Hội chợ công nghệ cao
Diễn đàn đổi mới toàn cầu năm 2018 tại Bình Dương

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Hiệp hội

đô thị khoa học

thế giới

chi tiết

Thành phố

thông minh

Bình Dương

chi tiết

Hiệp hội

đô thị khoa học

thế giới

chi tiết

Thành phố

thông minh

Bình Dương

chi tiết

Chương Trình

Phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA
Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2018
Hội chợ công nghệ cao

Chương Trình

Phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA
Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2018
Hội chợ công nghệ cao

Thứ Tư

10 Tháng Mười

Thứ Năm

11 Tháng Mười

Thứ Sáu

12 Tháng Mười
(*) Các chương trình chính thức có sự tham dự của Chủ tịch WTA và Lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Diễn Giả

Diễn giả quốc tế tham gia trình bày tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2018
Diễn giả quốc tế tham gia trình bày tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2018
GIáO Sư RICHARD A. LEVAO
Chủ tịch Trường Cao đẳng Bloomfield, Hoa Kỳ
GIáO Sư OH DEOG SEONG
Chủ tịch Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
GIáO Sư JüRGEN PIETSCH
Trường Đại học HafenCity, Hamburg, Đức (Quy hoạch đô thị)
GIáO Sư CHARLES LIN
Trường Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan (Thiết kế đô thị, Phân tích chính sách công), Nguyên Phó Thị trưởng Thành phố Đài Nam, Đài Loan
CôNG TY ĐấT đAI Và NHà ở HàN QUốC
Dự án thí điểm Thành phố thông minh
GIáO Sư YEO HWA SOO
Giáo sư Khoa Công trình Dân dụng và Môi trường, Đại học KAIST, Hàn Quốc (Hệ thống Giao thông thông minh)
GIáO Sư DIETWALD GRüHN
Giáo sư Đại học TU Dortmund, Đức
GIáO Sư LUC MOENS
Giáo sư Đại học Ghent, Vương quốc Bỉ, Nguyên Phó Hiệu trưởng
GIáO Sư CHA SANG-RYONG
Giáo sư Trường Sasebo, thuộc Đại học Nagasaki, Nhật Bản (Thiết kế và phát triển khu vực)
VIệN NGHIêN CứU NăNG LượNG HàN QUốC (KIER)
VIệN NGHIêN CứU ĐIệN Tử Và VIễN THôNG (ETRI), HàN QUốC
GIáO Sư JUN YAMASHITA
Giáo sư Trường Đại học Kyushu (Ngành Văn hóa và Xã hội), Đại biểu
GIáO Sư ODEJ KAO
Chủ tịch Einstein Center Digital Future, Đức, Giáo sư Khoa Hệ thống Viễn thông, TU Berlin, Đức
GIáO Sư LEE MIN HWA
Giáo sư Khoa sau đại học, KAIST, Hàn Quốc

LIÊN HỆ


Ban Biên tập - Tầng 14, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
bbtwtanet@binhduong.gov.vn
0274.3856.856 (line : 1)
Copyright © 2018, Binh Duong