Hội nghị WTA lần thứ 11 & Hội chợ công nghệ cao
Diễn đàn đổi mới toàn cầu năm 2018 tại Bình Dương

Ngày

Giờ

Phút

Giây
Sáng Kiến xây dựng Thành Phố Thông Minh

Hiệp hội

đô thị khoa học

thế giới

chi tiết

Thành phố

thông minh

Bình Dương

chi tiết

Hiệp hội

đô thị khoa học

thế giới

chi tiết

Thành phố

thông minh

Bình Dương

chi tiết

Thứ Tư

10 Tháng Mười

Thứ Năm

11 Tháng Mười

Thứ Sáu

12 Tháng Mười
(*) Các chương trình chính thức có sự tham dự của Chủ tịch WTA và Lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Diễn Giả

Diễn giả tham gia trình bày tại các diễn đàn.
Diễn giả tham gia trình bày tại các diễn đàn.

LIÊN HỆ

Thường trực ban tổ chức
Email: nguyenthithuylinhnvbd@gmail.com
Phone: 0912511235 (Ms.Linh)

Thông tin Diễn đàn đổi mới sáng tạo
Email: hantt.kh@binhduong.gov.vn
Phone: 0908898818 (Ms.Hà)

Thông tin Hội chợ công nghệ cao
Email: nguyentronghongphuc@gmail.com
Phone: 0944234522 (Mr.Phúc)

Thông tin báo chí tuyên truyền
Email: phongbaochixuatban@binhduong.gov.vn
Phone: 0968969679 (Mr.Khiêm)

Ban Biên tập - Tầng 14, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Email: bbtwtanet@binhduong.gov.vn
Phone: 0274.3856.856 (line : 1)
Copyright © 2018, Binh Duong