Hội nghị WTA lần thứ 11 & Hội chợ công nghệ cao
Diễn đàn đổi mới toàn cầu năm 2018 tại Bình Dương

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Hiệp hội

đô thị khoa học

thế giới

chi tiết

Thành phố

thông minh

Bình Dương

chi tiết

Hiệp hội

đô thị khoa học

thế giới

chi tiết

Thành phố

thông minh

Bình Dương

chi tiết

Chương Trình

Phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA
Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2018
Hội chợ công nghệ cao
xem tất cả

Chương Trình

Phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA
Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2018
Hội chợ công nghệ cao
xem tất cả

10 Tháng 10

Thứ tư

11 Tháng 10

Thứ năm

12 Tháng 10

Thứ sáu
(*) Các chương trình chính thức có sự tham dự của Chủ tịch WTA và Lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Diễn Giả

Diễn giả quốc tế tham gia trình bày tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2018
Diễn giả quốc tế tham gia trình bày tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2018
xem tất cả
GIáO Sư LEE MIN HWA
Giáo sư Khoa sau đại học, KAIST, Hàn Quốc
GIáO Sư ODEJ KAO
Chủ tịch Einstein Center Digital Future, Đức, Giáo sư Khoa Hệ thống Viễn thông, TU Berlin, Đức
GIáO Sư JUN YAMASHITA
Giáo sư Trường Đại học Kyushu (Ngành Văn hóa và Xã hội), Đại biểu
VIệN NGHIêN CứU ĐIệN Tử Và VIễN THôNG (ETRI), HàN QUốC
VIệN NGHIêN CứU NăNG LượNG HàN QUốC (KIER)
GIáO Sư CHA SANG-RYONG
Giáo sư Trường Sasebo, thuộc Đại học Nagasaki, Nhật Bản (Thiết kế và phát triển khu vực)

Nhà tài trợ

LIÊN HỆ


Ban Biên tập - Tầng 14, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
bbtwtanet@binhduong.gov.vn
0274.3856.856 (line : 1)
Copyright © 2018, Binh Duong