Bình Dương – Smart City

Bình Dương là một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp của Việt Nam. Với vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang dần khẳng định vai trò của mình trong mối quan hệ khu vực, liên vùng và kết nối quốc tế.

Ngay từ sau khi tách ra từ tỉnh Sông Bé (năm 1997), cùng với tư tưởng đổi mới và tiến bộ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã được thực hiện, Bình Dương nỗ lực khắc phục những khó khăn, tự tạo cơ hội và tận dụng thời cơ để phát triển toàn diện.

Từ một tỉnh thuần nông, với tỷ trọng nông nghiệp chiếm hơn 90% GDP vào những năm 90, Bình Dương hiện nay chuyển biến mạnh mẽ thành một tỉnh công nghiệp với tỷ trọng công nghiệp chiếm hơn 60% GDP toàn tỉnh, với hơn 10.000 ha đất cho các Khu công nghiệp, hơn 30.000 doanh nghiệp đầu tư và đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số thu hút đầu tư nước ngoài.

(Bảng thống kê minh họa)

20 năm liên tục phát triển công nghiệp đã tạo dựng vị thế của Bình Dương không chỉ ở trong nước mà còn được định vị là điểm đến thu hút những nhà đầu tư quốc tế như hiện nay. Kèm theo đó là những khó khăn và thách thức đang dần hiện hữu: nền kinh tế thâm dụng lao động trong khi giá trị thặng dư không cao, môi trường ngày càng bị ảnh hưởng cùng với đó là nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, lợi thế chi phí lao động giá rẻ đang dần mất đi…

Nhận thấy những rủi ro thực tại, cùng với đó là những cơ hội của dòng chảy lịch sử: xu thế công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh, hợp tác quốc tế… và những yêu cầu mới của các ngành sản xuất: lực lượng lao động trí thức, khả năng cạnh tranh, năng suất lao động, cơ sở hạ tầng, năng lượng, môi trường kinh doanh, chuỗi cung ứng, chính sách…, Bình Dương một lần nữa quyết tâm thực hiện đổi mới, mong muốn nâng tầm nền kinh tế, xây dựng xã hội phồn vinh và định vị lại thương hiệu hướng đến khoa học công nghệ bằng cách thực hiện một chiến lược đột phá toàn diện về kinh tế xã hội: Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương.

Đặt con người và tri thức làm trọng tâm, lấy kết nối hợp tác thông minh làm phương châm phát triển, Thành phố thông minh Bình Dương vươn tới nền kinh tế linh động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với những biến chuyển của thế giới, trong đó mô hình ba nhà là nền tảng, xây dựng đồng bộ trên 4 lĩnh vực: con người, doanh nghiệp, công nghệ, các yếu tố nền tảng.

Phương thức hành động:

  • Cơ chế: Ba Nhà

  • 4 lĩnh vực 

  • 6 tiêu chí: