Hội nghị WTA Bình Dương 2018 thành công tốt đẹp

13 Tháng Mười

Thứ Bảy

5 hình ảnh

2 video

13 Tháng Mười

Thứ Bảy

5 hình ảnh

2 video

Hội nghị bàn tròn diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

5 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

5 hình ảnh

1 video

Phiên họp toàn thể Đại hội đồng WTA

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

5 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

5 hình ảnh

1 video

Phiên họp lần thứ 11 Đại hội đồng WTA

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

10 hình ảnh

0 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

10 hình ảnh

0 video

Ngày hội xúc tiến WTA 2018

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

4 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

4 hình ảnh

1 video

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiếp đoàn thị trưởng Tp. Komoro Nhật bản

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

5 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

5 hình ảnh

1 video

Diễn đàn các Thị trưởng WTA

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

17 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

17 hình ảnh

1 video

Khai mạc phiên họp thứ 11 của Đại hội đồng WTA

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

6 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

6 hình ảnh

1 video

Bế mạc kỷ niệm 20 năm thành lập WTA

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

19 hình ảnh

1 video

12 Tháng Mười

Thứ Sáu

19 hình ảnh

1 video

Hội chợ công nghệ cao

11 Tháng Mười

Thứ Năm

39 hình ảnh

0 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

39 hình ảnh

0 video

Trao giải Cuộc thi sáng kiến xây dựng thành phố thông minh – BÌnh Dương 2018

11 Tháng Mười

Thứ Năm

16 hình ảnh

0 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

16 hình ảnh

0 video

Diễn đàn các trường Đại học WTA

11 Tháng Mười

Thứ Năm

11 hình ảnh

0 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

11 hình ảnh

0 video

Hội thảo chuyên đề “Sáng tạo các hoạt động công nghiệp và kinh tế mới từ cơ sở khoa học”

11 Tháng Mười

Thứ Năm

5 hình ảnh

1 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

5 hình ảnh

1 video

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thành phố thông minh và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

11 Tháng Mười

Thứ Năm

4 hình ảnh

1 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

4 hình ảnh

1 video

Phát triển các đô thị khoa học công nghệ trong khối WTA

11 Tháng Mười

Thứ Năm

6 hình ảnh

1 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

6 hình ảnh

1 video

Diễn đàn hệ thống đổi mới sáng tạo vùng và đô thị khoa học

11 Tháng Mười

Thứ Năm

5 hình ảnh

1 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

5 hình ảnh

1 video

Khai mạc Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA

11 Tháng Mười

Thứ Năm

28 hình ảnh

1 video

11 Tháng Mười

Thứ Năm

28 hình ảnh

1 video

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm tiếp Đoàn lãnh đạo thành phố Daejeon (Hàn Quốc)

10 Tháng Mười

Thứ Tư

5 hình ảnh

0 video

10 Tháng Mười

Thứ Tư

5 hình ảnh

0 video

Lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Dương tiếp đoàn Đại biểu HĐND Tp.DAEJEON – Hàn Quốc

10 Tháng Mười

Thứ Tư

4 hình ảnh

1 video

10 Tháng Mười

Thứ Tư

4 hình ảnh

1 video

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp thị trưởng Tp.DAEJEON, Hàn Quốc – Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới WTA

10 Tháng Mười

Thứ Tư

5 hình ảnh

1 video

10 Tháng Mười

Thứ Tư

5 hình ảnh

1 video

Khai mạc Chung kết Cuộc thi sáng kiến xây dựng thành phố thông minh Bình Dương

10 Tháng Mười

Thứ Tư

31 hình ảnh

0 video

10 Tháng Mười

Thứ Tư

31 hình ảnh

0 video

Chung kết cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh

10 Tháng Mười

Thứ Tư

5 hình ảnh

1 video

10 Tháng Mười

Thứ Tư

5 hình ảnh

1 video

Hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố thông minh

9 Tháng Mười

Thứ Ba

5 hình ảnh

1 video

9 Tháng Mười

Thứ Ba

5 hình ảnh

1 video

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các sự kiện WTA 2018 tổng duyệt chương trình các sự kiện

9 Tháng Mười

Thứ Ba

22 hình ảnh

0 video

9 Tháng Mười

Thứ Ba

22 hình ảnh

0 video

Bình Dương tích cực chuẩn bị tổ chức các sự kiện WTA

8 Tháng Mười

Thứ Hai

5 hình ảnh

1 video

8 Tháng Mười

Thứ Hai

5 hình ảnh

1 video

Nhìn lại 2 năm triển khai xây dựng đề án thành phố thông minh Bình Dương

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Kỷ niệm 20 năm thành lập WTA (World Technopolis Association)

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

1 video

Bình Dương tăng cường đảm bảo an ninh trận tự nhân sự kiện WTA 2018

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Tổng quan du lịch Bình Dương

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

9 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

9 hình ảnh

1 video

Bình Dương – những nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố thông minh

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Bình Dương sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông để phát triển thành phố thông minh

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

2 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

2 hình ảnh

1 video

WTA 2018 – Sự kiện đặc biệt quan trọng của WTA và tỉnh Bình Dương

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

1 video

Hương sắc Bình Dương

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Đề án thành phố thông minh Bình Dương những đột phá sáng tạo mới

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

2 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

2 hình ảnh

1 video

Hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố thông minh Bình Dương

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

3 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

3 hình ảnh

1 video

WTA Bình Dương 2018

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Kỳ vọng của người dân Bình Dương về sự kiện WTA

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Tập huấn tình nguyện viên WTA

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

1 video

Công nghiệp và đô thị Bình Dương – Tiềm năng mở rộng

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

6 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

6 hình ảnh

1 video

Bình Dương xây dựng thành phố thông minh

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

3 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

3 video

Sẵn sàng cho vòng chung kết cuộc thi sáng kiến xây dựng thành phố thông minh

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Kỷ niệm 20 năm thành lập WTA

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

2 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

4 hình ảnh

2 video

Vai trò của thanh niên trong sự kiện WTA

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

7 Tháng Mười

Chủ Nhật

5 hình ảnh

1 video

Họp báo sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập WTA tại Bình Dương

5 Tháng Mười

Thứ Sáu

7 hình ảnh

1 video

5 Tháng Mười

Thứ Sáu

7 hình ảnh

1 video

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương làm việc với lãnh đạo TP.Daejeon và WTA tại Hàn Quốc

24 Tháng Tám

Thứ Sáu

10 hình ảnh

0 video

24 Tháng Tám

Thứ Sáu

10 hình ảnh

0 video

Smartcity ideas banner

16 Tháng Bảy

Thứ Hai

6 hình ảnh

0 video

16 Tháng Bảy

Thứ Hai

6 hình ảnh

0 video

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác tổ chức các sự kiện năm 2018 của Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA)

6 Tháng Sáu

Thứ Tư

7 hình ảnh

0 video

6 Tháng Sáu

Thứ Tư

7 hình ảnh

0 video

Second Event Day-vi

22 Tháng Tư

Chủ Nhật

1 hình ảnh

2 video

22 Tháng Tư

Chủ Nhật

1 hình ảnh

2 video

First Event Day-Vi

18 Tháng Tư

Thứ Tư

1 hình ảnh

2 video

18 Tháng Tư

Thứ Tư

1 hình ảnh

2 video