Hội chợ công nghệ là nơi trưng bày các sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiên tiến về công nghiệp hàng đầu tại Hội chợ. Hội chợ công nghệ cao WTA cũng là nơi để trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm và thông tin giữa các thành phố khoa học trên thế giới. WTA sẽ thiết lập một loạt các chương trình kết nối kinh doanh chiến lược và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kết nối với đối tác tiềm năng.
Các khu triển lãm:

- Khu Hạ tầng thông minh

- Khu Công nghệ thông tin thông minh

- Khu năng lượng và môi trường thông minh

- Khu đặc biệt

Gặp gỡ doanh nghiệp là nơi dành cho các thương nhân từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia vào chương trình gặp gỡ giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy cơ hội kinh doanh. Cuộc gặp các doanh nghiệp được thiết kế để mang đến cơ hội kết nối mạng lưới, trao đổi thảo luận trực tiếp giữa doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp tham gia triển lãm, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường ra nước ngoài, quảng bá hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các đối tác tiềm năng và tạo nền tảng kết nối toàn cầu. 

Cắt băng khai mạc

Thời gian: 10:00 – 10:30, ngày 11.10

Địa điểm: Khu vực sảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Thành phần tham dự:

- Khách mời 

Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt 

Báo chí: cho phép  

Tham quan Hội chợ

Thời gian: 10:30 – 17:00, ngày 11.10; 10:00 - 17:00, ngày 12.10

Địa điểm: Khu vực sảnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Thành phần tham dự:

- Khách mời và khán giả tự do

Gặp gỡ doanh nghiệp

Thời gian: 10:30 – 17:00, ngày 11.10; 10:00 - 12:00 ngày 12.10

Địa điểm: Phòng 4, 5 tầng 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

*Danh sách doanh nghiệp tham gia Hội chợ công nghệ cao (Tải về)

* Sơ đồ bố trí các gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị )