Tại Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, các thành phố sẽ trở thành một phần gắn kết quan trọng trong việc thảo luận và thiết lập mục tiêu chung và kế hoạch hành động để hiện thực hóa mô hình thành phố thông minh bền vững và thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Tất cả các thành viên WTA và các đối tác sẽ tham gia Phiên họp toàn thể Đại hội đồng để xây dựng tầm nhìn mới trong thập kỷ tới. Thông qua tư vấn của các đại biểu, WTA cùng với các tổ chức đối tác sẽ đưa ra sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế cho sự tăng trưởng khu vực bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới.

Diễn đàn các Thị trưởng WTA nhằm mục đích cung cấp nền tảng về chia sẻ chính sách và tham vấn lẫn nhau giữa các thành viên WTA và các thành phố khách mời từ khắp nơi trên thế giới. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung tìm hiểu các chính sách và dự án khác nhau về phát triển thành phố thông minh của các thành phố trên thế giới.

Diễn đàn Hiệu trưởng các Trường Đại học WTA là một cuộc họp cấp cao giữa các trường đại học trên thế giới nhằm mục đích thảo luận tích cực về vai trò của các trường đại học như một trong những nhân tố cốt lõi của hệ sinh thái đổi mới khu vực. Tại Diễn đàn năm nay, các trường đại học sẽ tìm hiểu chiến lược và chương trình của các trường đại học nhằm đẩy mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền và trường đại học. Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Đại học Quốc tế Miền Đông với sự tham gia của Lãnh đạo các trường đại học trên thế giới và sinh viên.

Phiên họp lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA bao gồm:

Phiên họp Ban điều hành WTA

Đại hội đồng WTA là cơ quan ra quyết định cao nhất của WTA. Với sự hiện diện của các thành viên, Hội nghị thảo luận phương hướng hoạt động của WTA và quyết định các vấn đề và biện pháp nhằm phát triển các dự án hợp tác.

Ban Tổ chức của Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu bao gồm 2 Đồng trưởng ban và 13 thành viên đến từ 9 quốc gia. Nội dung cuộc họp xoay quanh những thành tựu và kế họach sẽ đuợc thực hiện trong tuơng lai.

Mục đích

Họp nội bộ BĐH WTA và Ban tổ chức WTA. Xem xét đánh giá hoạt động của WTA, báo cáo thành viên mới (2017-2018), báo cáo tài chính (2016-2017) và các hoạt động chính: bầu cử và chỉ định Ban Điều hành WTA; lưa chọn thành phố đăng cai tổ chức Phiên họp thứ 12 của Đại hội đồng WTA, tuyên bố tầm nhìn và lộ trình mới của WTA trong thập niên tới đồng thời đề xuất và thảo luận các biện pháp tăng cường trao đổi và hợp tác giữa các thành viên.

Thời gian

10h -12h ngày 10/10/2018

Địa điểm

Phòng họp B, Tầng 1, TTHNTL tỉnh BD

Thành phần tham dự

100 khách bao gồm 20 khách nội bộ Ban Điều Hành WTA, ban tổ chức Diễn đàn đổi mới sáng tạo Toàn cầu, khách mời của WTA và Bình Dương

Ngôn ngữ

Anh, Hàn, Việt (dịch cabin HànAnh - Việt)

Chủ trì

Chủ tịch WTA và Tổng giám đốc Unesco

Moderator

Tổng thư kí WTA

Thư kí cuộc họp

2 thư kí từ WTA và 2 thư kí của Bình Dương

Báo chí

Không mời báo chí

Phiên họp Tiểu ban Châu Âu và Châu Mỹ

WTA có 5 ban thuộc các khu vực Chây Mỹ, Châu Á, Châu Âu, Trung Đông – Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương. Phiên họp của tiểu ban khu vực sẽ được chia thành 3 phiên họp của các khu vực (Châu Mỹ và Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông-Châu Phi) thảo luận các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ và sáng tạo với mục đích tìm ra các cơ hội hợp tác giữa các thành viên trong vùng.

Mục đích

Họp nội bộ thành viên WTA từ Châu Âu và Châu Mỹ

Thời gian

13h -14h30 ngày 10/10/2018

Địa điểm

TTHNTL, Phòng họp 1, Tầng 3

Thành phần tham dự

50 khách bao gồm 20 khách nội bộ thuộc tiểu ban Châu Âu và Châu Mỹ, 30 khán giả

Ngôn ngữ

Anh

Chủ trì

Tổng thư kí WTA

Thư kí cuộc họp

2 thư kí từ WTA + 2 thư kí từ BD

Báo chí

Không

Phiên họp Tiểu ban Châu Á Thái Bình Dương

Mục đích

Họp nội bộ thành viên WTA từ Châu Á Thái Bình Dương

Thời gian

15h -16h30 ngày 10/10/2018

Địa điểm

Phòng họp 2, Tầng 3

Thành phần tham dự

50 khách gồm 20 khách nội bộ thuộc tiểu ban Châu Á Thái Bình Dương (WTA mời), chủ tịch Tỉnh Bình Dương, 30 khán giả

Ngôn ngữ

Anh, Việt (dịch cabin Việt - Anh)

Chủ trì

Tổng thư kí WTA

Thư kí cuộc họp

2 thư kí từ WTA + 2 thư kí từ BD

Báo chí

Không

Phiên họp Tiểu ban Trung Đông và Châu Phi

 Mục đích

Họp nội bộ thành viên WTA từ Trung Đông và Châu Phi

Thời gian

17h -18h30 ngày 10/10/2018

Địa điểm

TTHNTL, Phòng họp 1, Tầng 3

Thành phần tham dự

50 khách bao gồm 20 khách nội bộ thuộc tiểu ban Châu Phi và Trung Đông, 30 Khán giả

Ngôn ngữ

Anh

Chủ trì

Tổng thư kí WTA

Thư kí cuộc họp

2 thư kí từ WTA + 2 thư kí từ BD

Báo chí

Không

Lễ khai mạc

Lễ khai mạc chính thức tuyên bố khai mạc Phiên họp lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA và Hội chợ Công nghệ cao và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018 tại Bình Dương trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA. Nó sẽ được kết nối với Phát biểu chính của Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018

Thời gian

08h30 -10h30 ngày 11/10/2018

 Địa điểm

 TTHNTL tầng 2 Hội trường Sảnh chính TTHNTL

Thành phần tham dự

-          800 khách: khách VIP, diễn giả, doanh nhiệp, SV

-          Đại biểu cấp cao: Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ KHCN

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt (bố trí dịch cabin Anh – Việt – Hàn)

Báo chí

cho phép

Bài phát biểu chính

Bài phát biểu chính nhằm chỉ ra các vấn đề và nội dung mang tính toàn cầu về chủ đề được đưa ra bởi các diễn giả quốc tế cao cấp đế từ các viện nghiên cứu, các ngành, chính phủ hay các cộng đồng dân sự. Thông thường, có 2 diễn giả chính: 1 đến từ lĩnh vực chính trị hoặc học thuật, 1 đến từ lĩnh vực tư nhân nổi tiếng toàn cầu.

Chủ đề

Hướng đến 1 nơi tốt hơn để sống: Thành phố Thông minh

Thời gian

10h30 -11h30 ngày 11/10/2018

Địa điểm

Hội trường, Tầng 2, Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

Thành phần tham dự

Diễn giả do WTA mời, khán giả khoảng 800 khách (50 Khách WTA mời và khách mời Bình Dương (thị trưởng, doanh nghiệp, trường ĐH, đối tác, etc ....)

Ngôn ngữ

Tiếng Anh (cabin Anh - Việt)

Báo chí

Cho phép

Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học WTA

Là dịp cho Lãnh đạo các trường Đại học trên thế giới gặp gỡ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường vai trò của các trường đại học trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy hợp tác giữa lĩnh cực học thuật và công nghiệp, thành lập hệ sinh thái khởi nghiệp,..

Chủ đề

Chiến lược hợp tác thông minh giữa chính quyền thành phố và đại học

Thời gian

13:30 - 17:00 ngày 11/10/2018

Địa điểm

Đại học Quốc tế miền Đông

Thành phần tham dự gồm 300 đến 350 khách, 21 hiệu trưởng đến từ 8 quốc gia, 21 sinh viên và khoảng 10 đến 20 khách phía WTA, giáo viên và khách mời từ phía EIU, giảng viên và sinh viên.

Ngôn ngữ

tiếng Anh, dịch đồng thời Anh - Việt

Chủ trì

Đồng chủ trì: Hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hiệu trưởng của trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Báo chí

cho phép

Đơn vị phụ trách

Đại Học Quốc Tế Miền Đông

 

Diễn đàn lần thứ 16 các Thị trưởng WTA

Diễn đàn Thị trưởng WTA là nơi các nhà lãnh đạo của chính quyền địa phương và khu vực chia sẻ những chiến lược và chính sách phát triển khoa học kỹ thuật dựa trên những đột phá trong khu vực, phát triển công nghiệp và đô thị cũng như thảo luận tìm ra các giải pháp cùng nhau xử lý các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt.

Chủ đề

Các vấn đề chính về sự phát triển Thành phố Thông minh và Chia sẻ kinh nghiệm

Thời gian

9h -12h ngày 12/10/2018

Địa điểm

Phòng họp B, Tầng 1

Thành phần tham dự 100 khách bao gồm Thị trưởng các thành phố thành viên WTA, Khán giả .

 Ngôn ngữ

Anh, Việt ( dịch cabin Hàn – Anh – Việt)

Chủ trì

Chủ tịch WTA, Chủ tịch tỉnh Bình Dương

Moderator

Tổng thư kí WTA

Thư kí cuộc họp

2 thư kí từ WTA + 2 thư kí từ Bình Dương

Báo chí

Cho phép

Phiên họp lần thứ 11 Đại hội đồng WTA

Ban điều hành WTA là cơ quan ra quyết định bao gồm 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch, 12 thành viên Ban điều hành, 01 kiểm toán viên và 01 Tổng thư ký. Ban điều hành xem xét hồ sơ ứng viên đăng ký tham gia WTA và tổ chức thảo luận các vấn đề quản lý và các hoạt động chính của WTA.

* Đây là chương trình làm việc có thư mời riêng cho các thành viên của Ban điều hành WTA và khách

Mục đích

Tổng hợp lại nội dung của các sự kiện, đây là cuộc họp nội bộ về các quyết định và mục tiêu trong tương lai, xem xét và chấp thuận đơn xin gia nhập WTA, xem trước bản đánh giá hoạt động của WTA trước khi trình Đại hội đồng, thảo luận tầm nhìn và lộ trình mới của WTA trong thập niên tới,.

Thời gian

13h -15h ngày 12/10/2018

Địa điểm

Phòng họp A, Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

Thành phần tham dự 150 khách bao gồm nội bộ thành viên WTA và các đại diện của Bình Dương

Ngôn ngữ

Anh, Hàn, Việt (dịch cabin Hàn – Anh – Việt )

Chủ trì

Chủ tịch WTA

Moderator

Tổng thư kí WTA

Thư kí cuộc họp

2 thư kí từ WTA + 2 thư kí từ Bình Dương

Báo chí

Cho phép

Ngày hội xúc tiến WTA

Chủ đề

Tuyên bố tầm nhìn WTA tới năm 2028

Thời gian

17:30 - 18:30, ngày 12/10

Địa điểm

Phòng  C, Tầng 1, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Thành phần tham dự dưới 100 thành viên nội bộ WTA

Ngôn ngữ

Anh – Hàn – Việt (cabin Anh – Hàn – Việt)

Chủ trì

Chủ tịch WTA

Báo chí

cho phép