Thời gian: 12:00 – 13:00, ngày 10.10

Địa điểm:Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương - Tầng 1 - Phòng C

Thực đơn:

-Menu cấp cao

-Phần ăn đặc biệt (người theo đạo hồi hoặc hala, ăn chay, vv)

Khách tham dự: Khách tham dự của Phiên họp Ban tổ chức WTA và Phiên họp của Ban điều hành WTA

Số lượng: khoảng 30 - 50 người

12:00 : 13:00
10 October
Phòng C, tầng 1