Chương trình chi tiết 

Phần 1. Lễ Khai mạc và Các bài phát biểu

-     Giờ: 13:30~15:00 (90’)           

-     Địa điểm: Hội trường B3.200

-     Mở cửa cho công chúng: Giảng viên, chuyên viên và sinh viên có thể tham dự

STT

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

1.

13:30~13:35

( 05’ )

Mở màn

MC

2.

13:35~13:40

( 05’ )

Phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Văn Phúc, 

Hiệu trưởng EIU, Việt Nam

3.

13:40~14:00

( 20’ )

Phát biểu đặc biệt

Ông Vũ Đức Đam, 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

4.

14:00-14:15

( 15’ )

Bài phát biểu chính 1

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, 

Giám đốc ĐHQG-HCM

5.

14:15~14:30

( 15’ )

Bài phát biểu chính 2

GS.TS. Rahmat Shoureshi,

Hiệu trưởng Trường Đại học Portland State, Hoa Kỳ

6.

14:30~14:45

( 15’ )

Ký kết MOU

+ CNU-EIU

+ Chung các đại học

TS. Ngô Minh Đức, 

Phó Hiệu trưởng EIU, Việt Nam

7.

 

 

14:45~15:00

( 15’ )

Kết thúc Lễ khai mạc

MC

Chụp ảnh lưu niệm

+ Trên sân khấu B3.200

+ Dưới sân B3

TS. Ngô Minh Đức, 

Phó HT EIU, Việt Nam

8.

15:00~15:10

( 10’ )

Coffee Break

 

Phần 2. Tọa đàm I 

-     Giờ: 15:10~15:50 (40’)           

-     Địa điểm: Phòng học B3.201 

-     Phần Tọa đàm chỉ dành cho Hiệu trưởng và đại biểu được mời

-     Điều phối: TS. Jun-Heon Lee, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc 

STT 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

1.

15:10~15:15

( 05’ )

Mở màn

Giới thiệu phần Tọa đàm I

Giới thiệu các Trường Đại học tham gia và Diễn giả tham gia tọa đàm

TS. Jun-Heon Lee,

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

2.

15:15~15:25

( 10’ )

Bài phát biểu của Diễn giả I.A

TS Byoung-Wook Choi

TS. Byoung-Wook Choi, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Hanbat, Hàn Quốc

3.

15:25~15:35

( 10’ )

Bài phát biểu của Diễn giả I.B

PGS.TS Thoại Nam

PGS.TS. Thoại Nam, Trưởng Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, Việt Nam

4.

15:35~15:50

( 15’ )

Thảo luận & Kết thúc Tọa đàm I

TS. Jun-Heon Lee,

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

5.

15:50~16:00

Coffee Break

 

Phần 3. Tọa đàm II 

-     Giờ: 16:00~17:00 (60’)     

-     Địa điểm: Phòng học B3.201 

-     Phần Tọa đàm chỉ dành cho Hiệu trưởng và đại biểu được mời

STT 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

1.

16:00~16:05

( 05’ )

Mở màn

Giới thiệu phần Tọa đàm II

Giới thiệu các Trường Đại học tham gia và Diễn giả tham gia tọa đàm

TS. Jun-Heon Lee,

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

2.

16:05~16:15

( 10’ )

Bài phát biểu của Diễn giả II.A

GS Young-Tae Jung

GS. Young-Tae Jung,

Phó Hiệu trưởng Đại học Hannam, Hàn Quốc

3.

16:15~16:25

( 10’ )

Bài phát biểu của Diễn giả II.B

PGS.TS. Trần Minh Triết

PGS.TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

4.

16:25~16:40

( 15’ )

Thảo luận &

Kết thúc Tọa đàm II

TS. Jun-Heon Lee,

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

5.

16:40~16:45

( 05’ )

Phát biểu bế mạc

Giáo sư Deog-Seong Oh

GS.TS. Deog-Seong Oh,     Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

6.

16:45~17:00

( 15’ )

Tặng quà và chụp hình lưu niệm

TS. Ngô Minh Đức, 

Phó HT EIU, Việt Nam

 

 

Các diễn giả:  Xem 

 

13:30 : 17:00
11 October
EIU