Chương trình chi tiết

Thời gian

Chi tiết

10:30-10:35

Khai mạc và giới thiệu các diễn giả chính

10:35-10:55

Bài phát biểu chủ đề 1: Những thách thức cho Thành phố Thông minh Richard Levao, Hiệu trưởng trường Bloomfield, Hoa Kỳ

10:55-11:15

Bài phát biểu II: Chiến lược đổi mới cho sự phát triển Thành phố Thông minh

Deog-Seong Oh, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

11:15-11:30

Hỏi đáp, Kết thúc
10:30 : 11:30
11 October
Hội trường tầng 2