Thời gian: 11:30 – 12:30, ngày 11.10

Tiệc chung:

Địa điểm: Phòng C, Tầng 1, Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

Menu:

-Buffet

-Phần ăn đặc biệt (hala, ăn chay, vv)

Người tham dự: Tất cả khách quốc tế và quốc gia của các sự kiện WTA

Số lượng: 500 - 700

Tiệc trưa riêng

Chủ trì: Thị trưởng thành phố Daejeon

Số lượng: 30 thị trưởng

Địa điểm: KS Becamex TP mới

Menu: Cao cấp

11:30 : 12:30
11 October
Phòng C, tầng 1