1. Tiệc trà VIP

8:30-9:00

TTHNTL, tầng 2- Khu vực giải lao (Bên trái sảnh)

2. Lễ khai mạc sự kiện

9:00-10:00

TTHNTL, tầng 2 - Hội trường

3. Nghi thức khai mạc

10:00-10:15

Sảnh chính TTHNTL

4. Tour tham quan trưng bày triển lãm VIP

10:15-10:30

TTHNTL, tầng 1 - Sảnh trưng bày

Chương trình chi tiết:

Thời gian

Chi tiết

8:30-8:50

Tiệc trà VIP

8:50-9:00

(Di chuyển)

Tiệc trà -> Hội trường (tầng 2)

9:00-9:05

Khai mạc

9:05-9:10

Phát biểu khai mạc

Her, Tae-Jeong / Chủ tịch của WTA

9:10-9:15

Phát biểu chào mừng

TrầnThanh Liêm/Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương

9:15-9:25

Phát biểu chúc mừng

Michael Croft /Trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam

9:25-9:30

Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Chính Phủ

9:30-9:50

Nghi thức chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA

9:50-10:00

Kết thúc và VIP chụp hình lưu niệm

10:00-10:05

(Di chuyển)

Hội trường (tầng 2) -> Lối vào chính bên ngoài TTHNTL

10:05-10:15

Nghi thức khai mạc

10:15-10:30

Tour VIP: Triển lãm công nghệ cao

09:00 : 10:00
11 October
Hội trường, tầng 2