LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

Thời gian

Chương trình

10:00~10:05

05′

(Di chuyển)

Hội trường (Lầu 1) ->  Hội trường triển lãm (Tầng trệt)

10:05~10:15

10’

Lễ cắt băng khai mạc

10:15~10:30

15’

Tour VIP: Triển lãm Hội chợ công nghệ cao

 

10:00 : 10:30
11 October
Hội trường, tầng 1