• Thời gian: 11 /10/2018 (Thứ năm) /18:00-20:00
  • Địa điểm: Khách sạn BecamexThành Phó Mới Bình Dương - Táng 1 -Ballroom

Thực đơn

-Thực đơn mang tính ẩm thực văn hóa Việt Nam

- Phần ăn đặc biệt (ăn chay, halla)

Số lượng: 800 khách

Chương trình chi tiết:

  1. Giới thiệu đại biểu
  2. Phát biểu của Lãnh đạo tinh Bình Dương
  3. Phát biểu của Chù tịch WTA
  4. Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kién xây dựng thành phó thông minh - Bình Dương 2018
  5. Khai tiệc

 

18:00 : 20:00
11 October
Becamex Ballroom, Lầu 1, Khách sạn TP.Mới