Chủ đề

Tuyên bố tầm nhìn WTA tới năm 2028

Thời gian

17:00 - 18:00, ngày 12/10

Địa điểm

Phòng hội nghị A, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

Thành phần tham dự dưới 100 thành viên nội bộ WTA

Ngôn ngữ

Anh – Hàn – Việt (cabin Anh – Hàn – Việt)

Chủ trì

Chủ tịch WTA

Báo chí

cho phép

Đơn vị phụ trách

Sở Ngoại vụ

 

17:30 : 18:30
12 October
Phòng họp C, Tầng 1