Chương trinh chi tiết:

Thời gian

Chi tiết

18:30-18:35

Mở màn

18:35-18:40

Phát biểu bế mạc Her, Tae-Jeong / Chù tịch WTA

18:40-18:45

Phát biểu chia tay

Trần Thanh Liêm / Chủ tịch UBND tinh Bình Dương

18:45-18:50

Phát biểu

Michael Croft /Trưởng Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam

18:50-19:00

Tuyên bố của Binh Dương

19:00-19:50

Lễ bế mạc và Tiệc chia tay

19:50-20:00

Bế mạc và chụp hình lưu niệm
18:30 : 20:00
12 October
Becamex Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Becamex TP.Mới