Thời gian: 12:00 – 13:00, ngày 12/10

Địa điểm: Phòng C, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

Menu:

-Buffet

-Phần ăn đặc biệt (hala, ăn chay, vv)

Người tham dự: Tất cả khách quốc tế và quốc gia của các sự kiện WTA

Số lượng: 500 - 700

Tiệc trưa riêng

Mục đích: Tiệc trưa cho phái đoàn thị trưởng

Địa điểm: KS Becamex TP mới

Số lượng: 50 thị trưởng (tham dự diễn đàn thị trưởng WTA)

Menu: Cao cấp

 

12:00 : 13:00
12 October
Phòng C, Tầng 1