Ngày 12/10 (ThứSáu) /13:00 -15:00

Phòng họp 2, Lẩu 3, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

  • Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Khoa học Công nghiệp Tây Ban Nha (INEUSTAR), Tây Ban Nha
  • Chủ đề: Tạo dựng hoạt động công nghiệp và kinh tế mới từ nền tảng khoa học cơ bản
13:00 : 15:00
12 October
Phòng họp 2, Tầng 3