Ngày 12/10 (Thứ Sáu) /13:00 -15:00 Phòng họp 1, Lầu 3, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm

  • Đơn vị tổ chức: viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp (ITRI), Đài Loan
  • Chủ đề: Kinh nghiệm cùa Đài Loan trong xây dựng thành phố thông minh và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
13:00 : 15:00
12 October
Phòng họp 1, Tầng 3